banner
  หน้าแรก  :  บริการของเรา  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา 
 
หมวด: ประวัตพระเกจิสายอิสาน

หลวงปู่หนูอินทร์ พระเกจิเมืองน้ำดำ
16-07-2009 Views: 4357

หลวงปู่หนูอินทร์ พระเกจิเมืองน้ำดำ

" พระราชศีลโสภิต" หรือหลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกท่านจนติดปากว่า พระอาจารย์หนูอินทร์ เป็นพระเถระผู้มีความรู้ด้านวิทยาคม เคร่งครัดต่อการฝึกฝนวิปัสสนากรรมฐาน และแตกฉานในพระธรรมวินัย

ด้วยกิตติศัพท์แห่งพุทธาคมทำให้ท่านเป็นที่ เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพระสงฆ์ที่รักความยุติธรรม ยกย่องคุณงามความดีของบุคคล และฟื้นฟูสภาพจากสำนักวิปัสสนาที่ไม่มีอะไรเลย จนกลายเป็นวัดที่โดดเด่น คือ วัดป่าพุทธมงคล จนกลายเป็นที่รู้จักกันทั่ว

ปัจจุบันสิริอายุ 73 ปี พรรษา 51 ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์, เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แห่งที่ 1

อัตโน ประวัติ มีนามเดิมว่า หนูอินทร์ ธนคำดี เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2497 ณ บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 1 บ้านหลุบ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

โยมบิดา-มารดา ชื่อนายเกื้อ และนางผอง ธนคำดี มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา 7 คน

เข้า พิธีอุปสมบทเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2500 ณ วัดโพธิ์ชัย ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีพระครูสุขุมวาทวรคุณ (สุข สุขโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระมหาประพันธ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหากรม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก

ผล งานด้านการศึกษา พ.ศ.2501 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2526 เป็นกรรมการอำนวยการสอบธรรม สนามหลวง ที่วัดกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2545 ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

งาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ เดินทางไปจาริกเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่ฮ่องกง อังกฤษ, สกอตแลนด์, มาเลเซีย

ด้านสาธารณูปการ ได้สร้างและอำนวยการสร้างเสนาสนะศาสนสถานภายในวัดป่าพุทธมงคล อาทิ สร้างวิหารไม้ ลักษณะทรงไทยประยุกต์ กุฏิรับรอง ลักษณะทรงไทย ชั้นเดียว สร้างศาลาอนุสรณ์ 72 ปี (6 รอบ) พระสุขุมวาทเวที สร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ จำนวน 2 องค์ เป็นต้น

งานการศึกษาสงเคราะห์ ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาวัดป่าพุทธมงคล และโรงเรียนในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งมอบเครื่องคอม พิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษา

งานสาธารณะสงเคราะห์ สร้างอาคารสำนักงานมอบให้ศึกษาธิการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานพระ พุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ บริจาคยารักษาโรคแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

ได้บริจาค ปัจจัยเพื่อปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬ สินธุ์หลังเก่า พ.ศ.2550 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีถวายวัดป่าอัมพวัน บ้านเหล่าโพนค้อ ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการ เปรียญวัดป่าอัมพวัน

ด้านการสร้างวัตถุมงคล หลวงปู่หนูอินทร์ กิตฺติสาโร เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังรูปหนึ่งในบรรดาคณะเกจิอาจารย์สาย อีสาน ได้รับกิจนิมนต์ให้เป็นประธานจุดหรือดับเทียนชัยและนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธี พุทธาภิเษกมากมายหลายแห่งในปีหนึ่งๆ และท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้แจกและให้บูชาเป็นที่ระลึกเนื่องในงานต่างๆ มากมายหลายรุ่น ทั้งประเภทพระเครื่องเนื้อผง เหรียญรูปเหมือนของท่าน และเครื่องรางของขลังต่างๆ

วัตถุมงคลของหลวงพ่อหนูอินทร์เป็นที่ ศรัทธาของมหาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จเนื้อผงรุ่นแรก เหรียญรูปเหมือน ตะกรุดโทน ตะกรุด 9 ดอก เป็นที่เลื่องลือว่ามีพุทธคุณสูง ด้านเมตตามหานิยม โชคลาภ แคล้วคลาด และอยู่ยงคงกระพันเป็นยิ่งนัก

ลำดับ งานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2528 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2530 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ.2531 เป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.2533 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พ.ศ.2543 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ สมณศักดิ์ พ.ศ.2528 ได้รับพระราชทานเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามที่ พระครูกิตติธรรมสาร พ.ศ.2537 ได้รับพระ ราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสุขุมวาทเวที

ล่า สุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระสุขุมวาทเวที เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชศีลโสภิต

กล่าวได้ว่า วัดป่าพุทธมงคลเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ได้รับการบุกเบิกและพัฒนาจากความ ทุ่มเทแรงกายแรงใจของหลวงปู่หนูอินทร์ หรือพระราชศีลโสภิต

วัดป่า พุทธมงคล เดิมชื่อวัดพุทธคยา ตั้งอยู่ที่ ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ บริเวณที่ตั้งวัดเป็นที่ดินที่ชาวบ้านได้สงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ ใช้เป็นป่าช้าร่วมกัน เรียกว่าป่าช้าดอนบาก มีเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่เศษ

ต่อ มาเจ้าคุณพิมลธรรม (อาสภเถระ) อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ขณะนั้นดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีองค์การปกครองสงฆ์ ได้เดินทางมาที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้ปรารภกับเจ้าคุณพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์สมัยนั้น ว่าประสงค์จะให้มีสำนักวิปัสสนากรรมฐานสักแห่งหนึ่งใน จ.กาฬ สินธุ์

ปรากฏ ว่ามีผู้เสนอบริเวณป่าช้าดอนบาก ด้วยเห็นว่าไม่ไกลจากตัวเมือง การคมนาคมสะดวก และอยู่ห่างไกลจากชุมชน ทั้งยังเป็นบริเวณป่า มีความวิเวก ร่มรื่นด้วยแมกไม้ธรรมชาติ เหมาะแก่การทำวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้ติดต่อสอบ ถาม และขอความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านดังกล่าวแล้วเห็นชอบด้วย จึงได้จัดตั้งเป็นสำนักวิปัสสนาขึ้นเรียกว่า วัดพุทธคยา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2497

ครั้นเมื่อตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสดูแลสำนักสงฆ์แห่งนี้อย่างเป็นทางการ

กระทั่ง เมื่อพระอาจารย์หนูอินทร์ได้เริ่มเข้ามาพัฒนาวัดอย่างจริงจัง และรับตำแหน่งเจ้าอาวาส หลังจากที่ท่านได้ศึกษาสำเร็จนักธรรมชั้นเอก เมื่อปี พ.ศ.2503

ภายใต้การพัฒนาของท่านวัดป่าพุทธมงคลได้รับ รางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นในปี 2540 และยังเป็นศูนย์อบรมกรรมฐานอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมกันนี้ท่านยังได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ของดีอีสาน อนุรักษ์ศิลปะของเก่าแก่ตามประเพณี


หมวด: ประวัตพระเกจิสายอิสาน
»ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ธีร์ เขมจารี
17-07-2009
»ประวัติและปฏิปทา หลวงพ่อสีทน สีลธโน
17-07-2009
»ประวัติหลวงปู่โส กัสโป
17-07-2009
»๏๏ประวัติหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต๏๏
16-07-2009
»หลวงปู่หนูอินทร์ พระเกจิเมืองน้ำดำ
16-07-2009
 
 
หน้าแรก  บริการของเรา  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา
Copyright©2016 panichamulet.com
Powered by SMEweb